EngTh            
        เปิดให้บริการเรื่องการนวดไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศตั้งแต่เวลา 09.00น.-20.00น. สำหรับการนวดแบ่งออกเป็น

        
        1.นวดไทย
        2.นวดไทยประคบสมุนไพร
        3.นวดไทยนำมันพร้อมประคบสมุนไพร
        4.อบสมุรไพรแบบโบราณและนวดไทยแบบผ่อนคลาย
        5.นวดไทยคลายจุด
        6.นวดฝ่าเท้า
        7.ขัดตัวแบบไทยๆ
        8.ขัดตัวแบบสปาร์(ยุโรป) มีน้ำมันหอมให้เลือกตามชอบใจหลายกลิ่น


        รับบริการให้กับ กรุ้ปทัวร์ ทั่วโลก สนใจติดต่อได้ที่.....

 

เปิดสอนการนวดแผนไทย หลัก สูตร 80, 150 ชั่วโมง พร้อมใบประกาศเมื่อจบหลักสูตร จากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย หลักสูตรที่เปิดสอน มีดังนี้ 

 

หลักสูตร

รายละเอียด

ระยะเวลาเรียน

ค่าเรียนพร้อม
ตำราเรียน
และอุปกรณ์การเรียน

1. นวดแผนไทย 80 ชม.

สอนเกี่ยวกับ
1. ทฤษฎี ด้าน สรีรวิทยา ของร่างกาย
2. วิธีการนวดตามส่วนต่างๆของร่างกาย 
    แบบราชสำนัก ผสมผสานกับ แบบเชลยศักดิ์
3. ข้อห้าม- ข้อควรระวังในการนวด

6  วัน

10,000 บาท

2. นวดกดจุดสะท้อนเท้า 60 ชม

สอนเกี่ยวกับ
1. ตำแหน่งสะท้อนของจุดต่างๆบนฝ่าเท้า
2. วิธีการ นวด ด้วยมือและไม้กดจุด
3. การวินิจฉัย โรคเบื้องต้น จาก ฝ่าเท้า
4. ข้อห้าม- ข้อควรระวังในการนวด

5  วัน

6,500 บาท

3. นวดน้ำมันหอมระเหย 60 ชม.

สอนเกี่ยวกับ
1. การเลือกใช้น้ำมันหอมระเหย ตามธาตุเจ้าเรือน  
2. วิธีการนวด ด้วยน้ำมันหอมระเหย
3. การบำบัดโรค ด้วยกลิ่น ของ น้ำมันหอมระเหย
4. ข้อห้าม- ข้อควรระวังในการนวด

5  วัน

8,000 บาท

4.  นวดแผนไทย 150 ชม.

สอนเกี่ยวกับ  ( มีผู้สนใจเรียนกันมาก ) 
1. การนวดแผนไทย (นวดตัว) แบบราชสำนัก ผสมผสาน
    กับแบบเชลยศักดิ์    หลักสูตรที่ 1
2. การนวดกดจุดสะท้อนเท้า   หลักสูตรที่ 
3. การนวดประคบสมุนไพร และ การทำลูกประคบ
4. การนวดแก้อาการ 10 โรค  ซึ่งเป็นอาการของโรค
    ที่มักพบได้บ่อย ได้แก่ ไมเกรน สบักจม ไหล่ติด ...

10-12 วัน

12,500 บาท

5. นวดหน้าและ ขัดผิวกาย

สอนเกี่ยวกับ
1. วิธีการนวดขัดผิวกายด้วยสมุนไพร หรือ ครีม
2. การเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับ แต่ละสภาพผิว
3. วิธีการผสมครีมขัดผิวด้วยตัวเอง 

5  วัน

7,500 บาท

6. นวดกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

สอนเกี่ยวกับ
1. การนวดน้ำมันหอยระเหย แบบสวีดิช 
2. การดูแลและบรรเทาอาการป่วยของเด็ก ด้วยการนวด

3  วัน

4,000 บาท

7. การดูแลสตรีหลังคลอด

สอนเกี่ยวกับ
1. การนวดตัว การอบ-อาบตัว ด้วยสมุนไพร
2. วิธีการนั่งถ่าน และ ทับหม้อเกลือ
3. การเตรียมสมุนไพร
4. ประโยชน์และความจำเป็นของการอยู่ไฟ

5  วัน

9,500 บาท

8. สปา แบบเบ็ดเสร็จ

เป็นการสอนรวม 3 หลักสูตร
สำหรับผู้ที่ตั้งใจจะทำงานด้านสปา โดยเฉพาะ ได้แก่ 
       + หลักสูตรที่ 3 : นวดน้ำมันหอมระเหย 60 ชม.
       + หลักสูตรที่ 4 : นวดแผนไทย 150 ชม.
       + หลักสูตรที่ 5 :นวดหน้า และ ขัดผิวกาย

30  วัน

20,000 บาท

 ทุกหลักสูตรข้างต้นได้รับการรับรองจาก กระทรวงสาธารณสุข ผู้ที่ผ่านการอบรมกับทางศูนย์ จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทาง
สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย


เหมาะสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ดังนี้

1. ประกอบอาชีพส่วนตัว ทางการนวดแผนไทย ทั้งใน และ ต่างประเทศ
2. ประกอบอาชีพในธุรกิจสปา ทั้งใน และ ต่างประเทศ
3. เรียนรู้ไว้เป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว
4. เพื่อนำไปใช้ดูแลผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัว
5. ผู้ที่สนใจการนวดแผนไทย แต่ไม่ค่อยมีเวลา สามารถเลือกเวลาเรียนได้
6. ผู้ที่มีความรู้ หรือ ทำงานทางด้านการนวดแผนไทยที่ต้องการทบทวนความรู้ และ ต้องการได้รับใบรับรองจากทางสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
7. เจ้าของร้านสปา และ นวดแผนไทย ที่ต้องการเพิ่มความรู้ให้กับตนเอง หรือ พนักงานของตน
8. นักเรียนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ และต้องการหารายได้เสริม

·  เปิดสอนทั้งวันธรรมดา และ เสาร์-อาทิตย์